Festivali u BiH

CIOFF-ovi festivali u BiH su:

  • Inter-folk-fest ,,Bosiljkovanje“ Derventa,
  • Međunarodni festival dječjeg folklora „Vaskršnji koncert“,
  • Međunarodna revija folklora “Šamačko proljće”,
  • Međunarodni festival folklora „Dani Ćaske – Puračić“,
  • Međunarodne večeri folklora u Vionici – Čitluk,
  • Kozara etno festival u Piskavici – Banja Luka.