Kontakt

CIOFF-logo-3-T CIOFF-logo-3-T

Puni naziv udruge:
Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u Bosni i Hercegovini
Udruženje Savjet organizatora festivala folklora i tradicionalne umjetnosti u Bosni i Hercegovini
Удружење Савjет организатора фестивала фолклора и традиционалне умjетности у Босни и Херцеговини
Kratki naziv udruge: USOFFTU u BiH Mostar
Predstavnik CIOFF® BiH je njezina predsjednica Anka Raič.
Poštanska adresa: Bijeli Brijeg 2 A, 88 000 Mostar, BiH
Telefon: +387 63 319 332,
JIB: 4227692860003 ,
Transkcijski račun za unutarnji platni promet u UniCredit bank dd BH Mostar je: 3381302231724791,
————————————————————
NS CIOFF® BiH
————————————————————–