Partneri

Glavni partneri CIOFF®-a BiH u provedbi projekta su;

** Globalna centrala CIOFF®-a,

** Nacionalne sekcije CIOFF®-a zemalja iz okruženja i regije,

** Članovi CIOFF®-a BiH,

** Društvo za DTKB.