Podrška u radu

Podršku u radu CIOFF® BiH pružaju:

1) Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske Županije – Kantona,

2) Ministarstvo kulture i športa Federacije Bosne i Hercegovine,

3) Ministarstvo civilnih poslova BiH,

4) Državna komisija za suradnju BiH s UNESCO-om